ยินดีต้อนรับเข้าสู่ . . . แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง . . . วิทลัยเทคนิคปทุมธานี

 
อาจารย์สมเจตน์ ม่วงเกษม
แต่งหนังสือ เขียนแบบไฟฟ้า (Electrical Drawing) รหัสวิชา 2104-2101___
 
อาจารย์จิราภรณ์ จันแดง
แต่งหนังสือ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง_รหัสวิชา 2104-2202___
แต่งหนังสือ วงจรไฟฟ้า 1 รหัสวิชา 404-2102__๘ ๘
แต่งหนังสือ เครื่องวัดไฟฟ้า รหัสวิชา 3104-1002 __