📣ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อและมอบตัว ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

📣ประกาศ รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อและมอบตัว ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อและมอบตัว ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

     ตามที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเปิดรับสมัครนักเรียน ระดับมัธยมตอนต้น เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [228.95 KB]

     บัดนี้ วิทยาลัย ขอแจ้งกำหนดการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) ดังนี้

     1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ www.pttc.ac.th วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

       – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

       – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

     2. นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเติม ชำระค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Lrungthai next ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 พฤษภาคม 2564 โดยดาวน์โหลด และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาที่เว็บไซต์ www.pttc.ac.th

         – ใบแจ้งการชำระเงินระดับ (ปวช.)

         – ใบแจ้งการชำระเงินระดับ (ปวส.)

     3. เมื่อดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการชำระเงิน (ถ่ายสำเนาสลิปการจ่ายเงิน) แนบเอกสารการมอบตัว เพื่อเป็นการยืนยันการเข้าศึกษาต่อ

     4. สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษาและส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดเอกสารมอบตัวจาก เว็บไซต์ www.pttc.ac.th พร้อมเอกสาร และแนบหลักฐานในการมอบตัวส่งที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี (ในวันและเวลาราชการ) หรือสามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564

     5. การสั่งจองชุดนักเรียน นักศึกษา สามารถสั่งจองได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

     6. ในการชำระค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา พร้อมทั้งส่งเอกสารการมอบตัว วิทยาลัยฯ ถือว่าเป็นการรายงานตัวในการเป็นนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และหากประกาศฉบับอื่นที่ขัดแย้งกับประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

:: ข้อมูลจาก : งานทะเบียน