โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 2562

โครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้ก้าวสู่การแข่งขันในโลกธุรกิจหรือศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม โดยมี นางพชรมน ศุภภภิรมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้เชิญ นายธีระวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต มาให้ความรู้แนะนำการทำงานและการปฏิบัติตัวในสถานประกอบการ ภายในงานได้มีสถานประกอบการมาออกบูธรับเข้าทำงาน และสถานศึกษามาแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม