*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี *** // *** นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1, ปวส. 1 และทลบ. 1 สามารถใช้ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้วโดย user name : เลขรหัสนักศึกษา (10 หลัก) Password : เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *** //
   

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  1. ฝ่ายวิชาการ
  2. ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  3. ฝ่ายแผนงานฯ
  4. ฝ่ายพัฒนากิจการ นร.-นศ.
next
prev
   
   

ประกาศ การจัดซื้อ-จัดจ้าง

   

ผู้อำนวยการ  

1 3

นายเจษฎา  ยิ้มพูลทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

RSS ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักอำนวยการ

สำนักอำนวยการ
   
© ALLROUNDER