ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง   

   

 

          sudjai np

นางสาวกชวรรณ หาญกล้า

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • งานวางแผนและงบประมาณ
  • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  • งานความร่วมมือและบริการชุมชน
  • งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
  • งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  • งานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 

 

                     

           นายสมชาย ขวัญเจริญ

 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • งานบริหารงานทั่วไป
  • งานบุคลากร
  • งานการเงิน
  • งานการบัญชี
  • งานพัสดุ
  • งานอาคารสถานที่
  • งานทะเบียน
  • งานประชาสัมพันธ์

 

 

         

 

sudjai np

 นายจำนง ขันกสิกรรม

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  • งานวัดผลและประเมินผล
  • งานวิทยบริการและห้องสมุด
  • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  • งานสื่อการเรียนการสอน
  • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

 

 

            

นางพชรมน ศุภภภิรมย์

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
  • งานครูที่ปรึกษา
  • งานปกครอง
  • งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  • งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  • งานโครงการพิเศษ

 

 

   

ผู้อำนวยการ  

นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

นายกสมาคมศิษย์เก่า  

   

นายกสมาคมผู้ปกครอง  

นายวินัย เนตรพระฤทธิ์

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

692422
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
180
414
594
688401
10514
19139
692422

2018-05-21 06:12
   

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-6560 ,0-2581-6920 ,0-2581-6390 แฟกซ์ 0-2975-6426 ,0-2975-6427

จัดทำและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี