*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี *** // *** นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1, ปวส. 1 และทลบ. 1 สามารถใช้ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้วโดย user name : เลขรหัสนักศึกษา (10 หลัก) Password : เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *** //

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 5-5-60 ดาวน์โหลดไฟล์  
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 6-7-60 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 7-8-60 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 7-9-60 ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 6-10-60 ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวดที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 12-1-61 ประจำงวดที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 14-2-61 ประจำงวดที่ 4 ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 15-3-61 ประจำงวดที่ 5 ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS 08-05-61 ประจำงวดที่ 7
ดาวน์โหลดไฟล์

   

ผู้อำนวยการ  

1 3

นายเจษฎา  ยิ้มพูลทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   
© ALLROUNDER