*** ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี *** // *** นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. 1, ปวส. 1 และทลบ. 1 สามารถใช้ Login เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้วโดย user name : เลขรหัสนักศึกษา (10 หลัก) Password : เลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *** //

นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

นายสมชาย ขวัญเจริญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

sudjai np

นางสาวกชวรรณ หาญกล้า

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

sudjai np

 นายจำนง ขันกสิกรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางพชรมน ศุภภภิรมย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

   

ผู้อำนวยการ  

1 3

นายเจษฎา  ยิ้มพูลทรัพย์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   
© ALLROUNDER