×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 491

รายงานประเมินตนเอง(Self Assessment Report)
ประจำปีการศึกษา2560

- แบบฟอร์ม SAR 2560 ระดับบุคคล  download1
- ตัวอย่างการเขียน SAR 2560 ระดับบุคคล  download1

- แผนกวิชา แบบฟอร์ม SAR 2560 (ชุดที่1) download1
- แผนกวิชาCommon DataSet2560(ชุดที่2)   download1
- A.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. พ.ศ.2559 ลว.16 ก.ย.59(1-3)   download1
- B.ประกาศคณะกรรมการประกันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ฯ ลว.26 ม.ค.60(1-18)   download1


 

รายงานประเมินตนเอง(Self Assessment Report)
ประจำปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(Self assessment report) ประจาปีการศึกษา 2559 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่กาหนด นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา

 1. คำนำปี 2559 ดาวน์โหลด
 2. บทสรุปปี 2559 ดาวน์โหลด
 3. สภาพทั่วไปปี 2559 ดาวน์โหลด
 4. รายงานตามประเด็นพิจารณาปี 2559 ดาวน์โหลด
 5. DataCommonSet2559 ปี 2559 ดาวน์โหลด
 6. ภาคผนวก ปี 2559 ดาวน์โหลด
 7. ภาคผนวกผังผู้บริหาร ปี 2559 ดาวน์โหลด
 8. คำสั่งภาคผนวก ดาวน์โหลด

 

 

รายงานประเมินตนเอง(Self Assessment Report)
ประจำปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง(Self assessment report) ประจาปีการศึกษา 2558 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่กาหนด นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนา

 1. คำนำปี 2558 ดาวน์โหลด
 2. สารบัญปี 2558 ดาวน์โหลด
 3. บทสรุปผุ้บริหารปี 2558 ดาวน์โหลด
 4. ตอนที่1ปี 2558(1-20) ดาวน์โหลด
 5. ตอนที่2ปี 2558(21-25) ดาวน์โหลด
 6. ม.1ปี 2558 (26-47) ดาวน์โหลด
 7. ม.1ปี 2558 (26-47) ใหม่ ดาวน์โหลด
 8. ม.2ปี 2558(48-55) ดาวน์โหลด
 9. ม.3ปี 2558(56-71ปี 2558 ดาวน์โหลด
 10. ม.4ปี 2558(71-72) ดาวน์โหลด
 11. ม.5ปี 2558(73-75) ดาวน์โหลด
 12. ม.6ปี 2558(76-81) ดาวน์โหลด
 13. ม.7ปี 2558(82-84) ดาวน์โหลด
 14. ตอนที่ 4 ปี 2558 แก้เกณฑ์ใหม่(85-89) ดาวน์โหลด
 15. ภาคผนวก คำสั่ง ดาวน์โหลด

 

   

999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ - วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   
 1. เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มโครงการนักเรียน และนักศึกษา

02 November 2016

โครงการนักเรียนและนักศึกษา 2560  โครงการ1 ดาวน์โหลด โครงการ2 ดาวน์โหลด โครงการ 3 ดาวน์โหลด  

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

29 June 2017

ด้วยธนาคารออมสินจัดให้มีการประกวดโครงการ "ออมสิน จากร้อยสู้เงินล้าน" สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" ดังเอกสารที่แนบมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการ  ดาวน์โหลด 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ  ดาวน์โหลด 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ ดาวน์โหลด

งานแผนและงบประมาณ

06 September 2017

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-แบบฟอร์มโครงการ ดาวนโหลดไฟล์ Word หรือ ดาวนโหลดไฟล์ PDF- แบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวนโหลด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

08 November 2017

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ ดังไฟล์ แนบ ดาวน์โหลด  

ประชาสัมพันธ์ การป้อนข้อมูล การประกวดองค์ความรู้ณ ภาคภาษาอังกฤษ

13 November 2017
ประชาสัมพันธ์ การป้อนข้อมูล การประกวดองค์ความรู้ณ ภาคภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์ การป้อนข้อมูล การประกวดองค์ความรู้ณ ภาคภาษาอังกฤษดาวน์โหลดไฟล์  

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกใน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

17 November 2017

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกใน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลด  

ประกาศผลสอบคัดเลือก

01 December 2017

ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด

การประกวดราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

26 December 2017

ประกาศของทางวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ดาวน์โหลด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิค

03 January 2018

เรื่อวการประกวดราคาซื้อเครื่องมือ ประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีวะดาวน์โหลด

next
prev
   
   

ผู้อำนวยการ  

นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

นายกสมาคมศิษย์เก่า  

   

นายกสมาคมผู้ปกครอง  

นายวินัย เนตรพระฤทธิ์

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

652203
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
202
1046
1733
644023
16898
37694
652203

2018-03-20 02:49
   

งานประชาสัมพันธ์  

   

สถิติ  

สถิติการเข้าใช้
   

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-6560 ,0-2581-6920 ,0-2581-6390 แฟกซ์ 0-2975-6426 ,0-2975-6427

จัดทำและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี