ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง  


 

   
×

คำเตือน

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 491

ประวัติ ของดร.สิทธิชัย ฮ้อแสงชัย

1.ชื่อ : ดร.สิทธิชัย ฮ้อแสงชัย

2. อายุ 66 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2494)

3. ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 102-108 ถ.เจริญผลวัฒนา ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

4. คุณวุฒิ :                ประถมศึกษา โรงเรียนวัดไก่เตี้ย

                             มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธรวิทยา

                             อาชีวศึกษา โรงเรียนช่างไม้ (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี”)

5. ตำแหน่งหน้าที่:       - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปี 2551-2556

                             - นายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปี 2530

6.กิจกรรมด้านสังคม : บริจาคทรัพย์เพื่อการกุศล และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคม หน่วยงาน

-          ถวายเงินเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อสร้างรูปปั้นพระวิษณุ

-          สร้างถนนคอมกรีตทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          สร้างพระเจดีย์ในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          บริจาควัสดุก่อสร้าง ให้กับวัดโบสถ์ อ.เมือง ปทุมธานี (วัดลุ่มร้าง)

-          จัดสร้าง ศาลพระภูมิเจ้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          ซ่อมแขมและปรับปรุงพระอุโบสถ วัดลุ่ม พร้อมสร้างศาลาทรงไทยหน้าพระอุโบสถ

-          จัดสร้างแท่นประดิษฐานองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          จัดสร้างสะพาน ค.ส.ล. พร้อมท่าน้ำและโป๊ะ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          จัดสร้างองค์พระยืนประธานพรพร้อมแท่นประจำวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          จัดสร้างศาลาที่พักผ่อนให้ นักเรียนนักศึกษาบริเวณริมแม่น้ำ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          จัดสร้างกันสาดข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          สร้างลาน ค.ส.ล. ริมแม่น้ำและถนน ค.ส.ล. โดยรอบวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          จัดสร้างศาลพระพรหมประจำวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และศาล ตา-ยาย ที่ใต้ต้นโพธิ์

-          จัดสร้างเสาธง ประจำวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          ซ่อมแซมปรับปรุงองค์พระเจดีย์ภายในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          บริจาคทรัพย์ จัดสร้างศูนย์บริการประชาชน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

อุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษา ได้แก่

-          วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

-          ประศึกษาในปทุมธานี

-          สำนักงานประถมศึกษาอำเภอธัญบุรี

-          สำนักงานประถมศึกษาอำเภอหลุมแก้ว

-          สำนักงานประถมศึกษาอำเภอคลองหลวง

-          สำนักงานประถมศึกษาอำเอสามโคก

-          สำนักงานประถมศึกษาอำเภอหนองเสือ และสถานีตำรวจและที่ทำการอำเภอ จังหวัดปทุมธานี

7. รางวัลได้รับและความภูมิใจ :

-          Precedent Vocational award in 1987 from Vocational Education Department

-          โล่เกียรติยศอาชีวิตัวอย่าง จาก กรมอาชีวศึกษา ปี 2530

-          รางวัลโรงงานยอดเยี่ยมแห่งปี 2535 จากคณะกรรมการและนิตยสารผู้นำการตลาด

-          รางวัลนักบริหารยอดเยี่ยม The President Award 1992 from The Mirror Magazine

-          พระองค์เจ้า จิรายุ นพวงศ์ องคมนตรีได้ประกาศยกย่อง ดร.สิทธิชัย ฮ้อแสงชัย เป็นผู้จัดการดีเด่น แห่งปี 2534

-          ด้านการศึกษาดีเด่น จาก นายปรีชา บุตรศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

8. ตำแหน่งหน้าที่ด้านสังคม :

-          ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนพัฒนาจังหวัด ของอำเภอสามโคก

-          อุปนายกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสงเคราะห์

-          รองประธานลูกเสือชาวบ้าน วัดไก่เตี้ย

-          กรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

7. รางวัลได้รับและความภูมิใจ

-          วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

999,999 คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์ - วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   
  1. เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มโครงการนักเรียน และนักศึกษา

02 พฤศจิกายน 2559

โครงการนักเรียนและนักศึกษา 2560  โครงการ1 ดาวน์โหลด โครงการ2 ดาวน์โหลด โครงการ 3 ดาวน์โหลด  

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง

29 มิถุนายน 2560

ด้วยธนาคารออมสินจัดให้มีการประกวดโครงการ "ออมสิน จากร้อยสู้เงินล้าน" สร้างโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เสริมสร้างประสบการณ์ในการเป็นนักธุรกิจ ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" ดังเอกสารที่แนบมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการ  ดาวน์โหลด 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ  ดาวน์โหลด 3. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ  ดาวน์โหลด

งานแผนและงบประมาณ

06 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-แบบฟอร์มโครงการ ดาวนโหลดไฟล์ Word หรือ ดาวนโหลดไฟล์ PDF- แบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวนโหลด

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

06 กันยายน 2560

คำสั่งคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่_ฝ่ายแผนงาน ดาวนโหลดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-แบบฟอร์มโครงการ ดาวนโหลดไฟล์ Word หรือ ดาวนโหลดไฟล์ PDF- แบบติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวนโหลด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

08 พฤศจิกายน 2560

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่พัสดุ ดังไฟล์ แนบ ดาวน์โหลด  

ประชาสัมพันธ์ การป้อนข้อมูล การประกวดองค์ความรู้ณ ภาคภาษาอังกฤษ

13 พฤศจิกายน 2560
ประชาสัมพันธ์ การป้อนข้อมูล การประกวดองค์ความรู้ณ ภาคภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์ การป้อนข้อมูล การประกวดองค์ความรู้ณ ภาคภาษาอังกฤษดาวน์โหลดไฟล์  

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกใน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

17 พฤศจิกายน 2560

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกใน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลด  

ประกาศผลสอบคัดเลือก

01 ธันวาคม 2560

ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ดาวน์โหลด

การประกวดราคาซื้อชุดทดลองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

26 ธันวาคม 2560

ประกาศของทางวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ดาวน์โหลด

งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560

23 มีนาคม 2561

งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2560  วิจัย1 ดาวน์โหลด วิจัย2 ดาวน์โหลด

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน

19 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน แผนกช่างยนต์ แผนกช่างกลโรงงาน แผนกวิชาการเลขานุการ-การจัดการทั่วไป ดาวน์โหลด

next
prev
   
   

ผู้อำนวยการ  

นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

นายกสมาคมศิษย์เก่า  

   

นายกสมาคมผู้ปกครอง  

นายวินัย เนตรพระฤทธิ์

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

836734
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
486
160
646
832994
10978
15000
836734

2019-07-22 19:21
   

สถิติ  

สถิติการเข้าใช้
   

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-6560 ,0-2581-6920 ,0-2581-6390 แฟกซ์ 0-2975-6426 ,0-2975-6427

จัดทำและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี