ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง  


 

   

 

          sudjai np

นางสาวกชวรรณ หาญกล้า

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • งานวางแผนและงบประมาณ
 • งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 • งานความร่วมมือและบริการชุมชน
 • งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 • งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ
 • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 • งานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 

 

                     

           นายสมชาย ขวัญเจริญ

 

    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานบุคลากร
 • งานการเงิน
 • งานการบัญชี
 • งานพัสดุ
 • งานอาคารสถานที่
 • งานทะเบียน
 • งานประชาสัมพันธ์

 

 

         

 

sudjai np

 นายจำนง ขันกสิกรรม

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 • งานวัดผลและประเมินผล
 • งานวิทยบริการและห้องสมุด
 • งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 • งานสื่อการเรียนการสอน
 • งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 

 

 

            

นางพชรมน ศุภภภิรมย์

     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 • งานครูที่ปรึกษา
 • งานปกครอง
 • งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 • งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 • งานโครงการพิเศษ

 

 

   

ผู้อำนวยการ  

นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

นายกสมาคมศิษย์เก่า  

   

นายกสมาคมผู้ปกครอง  

นายวินัย เนตรพระฤทธิ์

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

836729
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
481
160
641
832994
10973
15000
836729

2019-07-22 19:07
   

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-6560 ,0-2581-6920 ,0-2581-6390 แฟกซ์ 0-2975-6426 ,0-2975-6427

จัดทำและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี