ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง  


 

   
ฝ่าย/แผนกวิชา จำนวนครู ระดับตำแหน่ง ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4

สูงกว่า

ป.ตรี

ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี

ข้าราชการครู

ผู้บริหาร

4 1 5 - - - 5 - 5 - -

สาขาวิชาเครื่องกล

-  สาขางานเครื่องกล

6 - 6    1 1 3 1 - 2 4 -

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง

-  สาขางานเครื่องมือกล

4 - 4 - - 3 1 - 1 3 -

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

-  สาขางานเครื่องมือกล

5 - 5 1 1 3 - - 1 4 -

สาขาวิชาโลหะการ

-  สาขางานเชื่อมโลหะ

3 - 3 1 - 2 - - 1 2 -

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

-  สาขางานไฟฟ้ากำลัง

-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

-  สาขางานเครื่องมือวัดและ

   ควบคุม

9

10

3

2

1

-

11

11

3

-

-

-

2

-

-

5

3

1

 4

 8

2

-

-

-

   5

    7

2

6

4

  1

-

-

-

คณะวิชาเทคนิคพื้นฐาน

-  ช่างเทคนิคพื้นฐาน

4 - 4 - - 3 1 - 1 3 -

สาขาวิชาการก่อสร้าง

-  สาขางานก่อสร้าง

3 1 4 1 - 2 1 - 1 3 -

สาขาวิชายานยนต์

-  สาขางานยานยนต์

10 - 10 2 3 4 1 - 3 7 -

สาขาวิชาพณิชยการ

-สาขางานการบัญชี

-สาขางานการขายและการตลาด

-สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

-สาขางานการเลขานุการ

-สาขางานการจัดการโลจิสติกส์

-สาขางานธุรกิจค้าปลีก

-

-

3

-

-

-

6

5

7

6

3

2

6

5

10

6

3

2

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

5

3

4

6

2

1

1

1

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

3

3

      7

3

2

2

3

2

4

3

1

-

-

-

-

-

-

-

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

-สาขางานอาหารและโภชนาการ

- 2 2 - - 1 1 - 2 - -

สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

-สาขางานออกแบบเสื้อผ้า

-

2

2

- - - 2 - 1 1 -

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

-สาขางานคหกรรมการผลิต

-

3

3

- - 1 2 - 1 2 -

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-สาขางานการโรงแรม

1

-

1

-

1

-

-

-

-

1

-

สาขาวิชาพื้นฐาน

-สามัญสัมพันธ์

4

17

21

-

4

11

6

-

14

7

-

ครูมาช่วยราชการ - - - - - - - - - - -
ครูไปช่วยราชการ (การตลาด) - 1 1 - - 1 - - 1 - -
รวมข้าราชการครู 69 59 128 6 18 64 40 - 67 61 -
   

ผู้อำนวยการ  

นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

   

นายกสมาคมศิษย์เก่า  

   

นายกสมาคมผู้ปกครอง  

นายวินัย เนตรพระฤทธิ์

   

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์  

769219
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
208
209
1173
764126
7824
10379
769219

2019-02-20 04:30
   

วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2581-6560 ,0-2581-6920 ,0-2581-6390 แฟกซ์ 0-2975-6426 ,0-2975-6427

จัดทำและพัฒนาโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี