📜 มอบเกียรติบัตรชมรมวิชาชีพดีเด่น 2566

📜 มอบเกียรติบัตรชมรมวิชาชีพดีเด่น 2566

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีชมรมวิชาชีพที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้ ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับเหรียญทอง ดีเด่น ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการบัญชี ระดับเหรียญทอง ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการโรงแรม ระดับเหรียญทอง ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาการเลขานุการ ระดับเหรียญทอง และ ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาช่างก่อสร้างและโยธา ระดับเหรียญทอง โดยมี นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มอบเกียรติบัตร ให้แก่ ครูที่ปรึกษาชมรมวิชาชีพดีเด่น ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸 ภาพกิจกรรม

: ข้อมูลจาก : : งานประชาสัมพันธ์