📜 การประเมินหน่วย อวท. ระดับจังหวัด 2566

📜 การประเมินหน่วย อวท. ระดับจังหวัด 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายโสภณ ตันพิระยิกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานการประเมิน ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸 ภาพกิจกรรม

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์