📣 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (ระดับ สอจ.) ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566

📣 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (ระดับ สอจ.) ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ดร.ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานพิธีเปิด ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์