📜 มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

📜 มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดกิจกรรมมอบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี คณะผู้บริหาร ได้แก่ นายโสภณ ตันพิริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางกชวรรณ หาญกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และ นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบหนังสือรับรองฯ ให้แก่ผู้ผ่านการทดสอบ ในการนี้ นายโสภณ ตันพิริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวในโอวาท ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์