📣 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.และปวส. รอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2567

📣 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.และปวส. รอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567

       ตามที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ www.admission.vec.go.th นั้น
       บัดนี้การทดสอบความรู้ความถนัดวิชาชีพเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงแจ้งกำหนดการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567 (เอกสารแนบท้าย) ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. ปีการศึกษา 1/2567 (รอบเพิ่มเติม) 👇👇👇

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวส. ปีการศึกษา 1/2567 (รอบเพิ่มเติม) 👇👇👇

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว 👇👇👇

ตารางลงทะเบียน ปีการศึกษา 1/2567 👇👇👇

หนังสือสัญญาค้ำประกัน + แผนที่ 👇👇👇

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

: ข้อมูลจาก : : งานทะเบียน