📝 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2567

📝 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2567

       วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธาน ในการนี้ ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “การพูดคุยให้ได้ใจลูกวัยุร่น เทคนิคดีๆ ที่พ่อแม่ควรรู้” โดย นางสาวอัจชาวรรณ แก่นอินทร์ นักจิตวิทยาวัยรุ่น ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน ดำเนินรายการโดย นางปาริชาต บุญยอัครฉัตร์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และ นายเศกสรร วงษ์ทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸 ภาพกิจกรรม

: ข้อมูลจาก : : งานประชาสัมพันธ์