📣 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

📣 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

        ตามที่ได้มีประปาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นั้น
        บัดนี้ การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งในกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทั่วไป) เลขที่ตำแหน่ง 4703 ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

: ข้อมูลจาก : : งานบุคลากร