📜 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพฯ

📜 พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพฯ

ภาพกิจกรรม 📸

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพฯ

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์