📚 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2567

📚 การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2567

       วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกงานในสถานประกอบการจริง โดยมี นางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

การปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2567

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์