📁 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันบอร์ดเกม Cold Chain Champion

📁 การอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันบอร์ดเกม Cold Chain Champion

       สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันบอร์ดเกม Cold Chain Champion ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานการเปิด และนางสาวนิตยา ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

การอบรมเชิงปฏิบัติการและแข่งขันบอร์ดเกม Cold Chain Champion

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์