📚 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

📚 โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดพิธีเปิดการประกวดโครงงานและแสดงนิทรรศการ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์