📣 ขอเชิญร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีและการวัดประเมินผล การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2563

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธ

📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธ

📣 ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมเร

1 2 3 23