แผนปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

[embeddoc url=”https://www.pttc.ac.th/home/wp-content/uploads/2022/03/แผนปฏิบัติการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา-ประจำปี-2563.pdf”]