การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะ ประจำปีการศึกษา 2563

การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะ ประจำปีการศึกษา 2563

                1. ธุรกิจร้านกาแฟ อินทนิล คาเฟ่

                2. ธุรกิจ Inthanin Beauty _ Salon

                3. ธุรกิจ Inthanin The Bakery