นายกสมาคมศิษย์เก่า และนายกสมาคมผู้ปกครองและครู

ดร.สิทธิชัย ฮ้อแสงชัย

นายกสมาคมศิษย์เก่า

ประวัติ ของดร.สิทธิชัย ฮ้อแสงชัย

1. ชื่อ : ดร.สิทธิชัย ฮ้อแสงชัย
2. อายุ 66 ปี (เกิดเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2494)
3. ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 102-108 ถ.เจริญผลวัฒนา ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
4. คุณวุฒิ

 • ประถมศึกษา โรงเรียนวัดไก่เตี้ย
 • มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธรวิทยา
 • อาชีวศึกษา โรงเรียนช่างไม้ (ปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี”)

5. ตำแหน่งหน้าที่

 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปี 2551-2556
 • นายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปี 2530

6. กิจกรรมด้านสังคม : บริจาคทรัพย์เพื่อการกุศล และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสังคม หน่วยงาน

 • ถวายเงินเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อสร้างรูปปั้นพระวิษณุ
 • สร้างถนนคอมกรีตทางเข้าวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • สร้างพระเจดีย์ในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • บริจาควัสดุก่อสร้าง ให้กับวัดโบสถ์ อ.เมือง ปทุมธานี (วัดลุ่มร้าง)
 • จัดสร้าง ศาลพระภูมิเจ้าที่ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • ซ่อมแขมและปรับปรุงพระอุโบสถ วัดลุ่ม พร้อมสร้างศาลาทรงไทยหน้าพระอุโบสถ
 • จัดสร้างแท่นประดิษฐานองค์พระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • จัดสร้างสะพาน ค.ส.ล. พร้อมท่าน้ำและโป๊ะ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • จัดสร้างองค์พระยืนประธานพรพร้อมแท่นประจำวิทยาลัย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • จัดสร้างศาลาที่พักผ่อนให้ นักเรียนนักศึกษาบริเวณริมแม่น้ำ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • จัดสร้างกันสาดข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • สร้างลาน ค.ส.ล. ริมแม่น้ำและถนน ค.ส.ล. โดยรอบวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • จัดสร้างศาลพระพรหมประจำวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และศาล ตา-ยาย ที่ใต้ต้นโพธิ์
 • จัดสร้างเสาธง ประจำวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • ซ่อมแซมปรับปรุงองค์พระเจดีย์ภายในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • บริจาคทรัพย์ จัดสร้างศูนย์บริการประชาชน สถานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี

7. อุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษา ได้แก่

 • วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
 • ประศึกษาในปทุมธานี
 • สำนักงานประถมศึกษาอำเภอธัญบุรี
 • สำนักงานประถมศึกษาอำเภอหลุมแก้ว
 • สำนักงานประถมศึกษาอำเภอคลองหลวง
 • สำนักงานประถมศึกษาอำเอสามโคก
 • สำนักงานประถมศึกษาอำเภอหนองเสือ และสถานีตำรวจและที่ทำการอำเภอ จังหวัดปทุมธานี

8. รางวัลได้รับและความภูมิใจ

 • Precedent Vocational award in 1987 from Vocational Education Department
 • โล่เกียรติยศอาชีวิตัวอย่าง จาก กรมอาชีวศึกษา ปี 2530
 • รางวัลโรงงานยอดเยี่ยมแห่งปี 2535 จากคณะกรรมการและนิตยสารผู้นำการตลาด
 • รางวัลนักบริหารยอดเยี่ยม The President Award 1992 from The Mirror Magazine
 • พระองค์เจ้า จิรายุ นพวงศ์ องคมนตรีได้ประกาศยกย่อง ดร.สิทธิชัย ฮ้อแสงชัย เป็นผู้จัดการดีเด่น แห่งปี 2534
 • ด้านการศึกษาดีเด่น จาก นายปรีชา บุตรศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

9. ตำแหน่งหน้าที่ด้านสังคม :

 • ที่ปรึกษาฝ่ายวางแผนพัฒนาจังหวัด ของอำเภอสามโคก
 • อุปนายกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสงเคราะห์
 • รองประธานลูกเสือชาวบ้าน วัดไก่เตี้ย
 • กรรมการที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

นายวินัย เนตรพระฤทธิ์

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู