คลังภาพถ่ายกิจกรรม

จดหมายข่าวรอบรั้ว วทป.

📣 การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2567        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ก ...

📣 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ ๕ สถานีพร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบIOT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกอบด้วย 2 เรื่องหลัก คือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดจำลองการผลิตระบบอัตโนมัติ ๕ สถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบIOT ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- ...

📝 การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ระดับปริญญาตรี)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ระดับปริญญาตรี)        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 20 พฤษภาคม ...

📝 การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงกำหนดการลงทะเบียนของนักเรี ...

📣 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.และปวส. รอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567 ตามที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เปิดรับสมัค ...

📝 การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567

       นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานการประชุม คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายจากผู้บริหารและสรุปผลงานกิจกรรมต่างๆ ในเทอมที่ผ่ ...

📚 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้ฯ

       วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผล หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตร ...

📣 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี 2566        ด้วย วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ได้ตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี 2566 ซึ่งมีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชกา ...

📝 โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566

       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและตลาดแรงงานในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นา ...

📣 การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2566        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กำหนดเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 3 มีนาคม 2567 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงแจ้งกำหนดการลงท ...

🎆🧧 กิจกรรมวันตรุษจีน 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน 2567 มีการแสดงประกอบเพลง การประกวด Miss China Town และการแสดงเชิดสิงโต โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเ ...

📣 พิธีเปิดกีฬาภายใน PTTC GAME 2023

       วันที่ 26 มกราคม 2567 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2566 PTTC GAME 2023 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำ ...

📋 ประกวดราคาซื้อจอLEDติดตั้งลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 163/2567ประกวดราคาซื้อจอLEDติดตั้งลานอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีล ...

📝 การพัฒนาครูผู้ช่วยหลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ(ฉบับเพิ่มเติม 31 ม.ค. 2567)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาจะดำเนินการพัฒนาครูผู้ช่วยสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตรการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ ด้วยบทเรียนส ...

📚 องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการกองทุนการศึกษา

       วันที่ 4 มกราคม 2567 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตามโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศ ...

📣 ทำบุญใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ 2567

       วันที่ 3 มกราคม 2567 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2567 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครุู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ...

📣 พิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2566

       วันที่ 22 ธันวาคม นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2566 ...

📣 โครงการอรม เชิงปฏิบัติการโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 แผนกวิชาโลจิสติกส์ซัพพลายเชน จัดโครงการอรมเชิงปฏิบัติการโลจิสติกส์ด้านสินค้าเกษตรและอาหารที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) โดยมี ผศ.วันวิสา ด่วนตระกูลศิลป์ และ อ.เมธี วิเชียรสรรค์ จากมหาวิทยาลัยศรี ...