คลังภาพถ่ายกิจกรรม

จดหมายข่าวรอบรั้ว วทป.

📣 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช. – ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่องรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเปิ ...

📣 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2566

       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ เทพบุตร และ นางนพมาศจำแลง โดยมีผู้ได้รับตำแหน่ง น ...

📝 การประเมินเอกสารการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

       วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประเมินเอกสารข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept paper) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ...

📜 มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดกิจกรรมมอบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมี คณะผู้บริหาร ได้แก่ นายโสภณ ตันพิริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางกชวรรณ หาญกล้ ...

📣 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 2566

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะครู และ นักเรียน นักศึกษา ที่ทำการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา ณ วิทยาล ...

📣 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (ระดับ สอจ.) ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาช ...

📜 การประเมินหน่วย อวท. ระดับจังหวัด 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานเปิดการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายโสภณ ตันพิระยิกุล รองผู้อ ...

📣 ประเพณีตักบาตรพระร้อย 2566

       วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมประเพณีตักบาตรพระร้อย ซึ่งเป็นประเพณีตักบาตรทางน้ำในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ชาวปทุมธานี ชาวไทยเชื้อสาย ...

📜 มอบเกียรติบัตรชมรมวิชาชีพดีเด่น 2566

       วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ชมรมวิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีชมรมวิชาชีพที่ได้รับคัดเลือก ดังนี้ ชมรมวิชาชีพแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุ ...

📚 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย2566

        วันที่ 25 ตุลาคม 2566 พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการว ...

📣 ผอ.ให้โอวาทเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2566📣

       วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำการศึกษา 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ภาพกิจกรร ...

📚 ต้อนรับครูผู้ช่วย ตุลาคม 2566

      วันที่ 2 กันยายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 6 คน ได้แก่ นายจักรพันธ์ พัชระพรรัตน์ แผนก ...

🇹🇭 กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2566 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน เพื่อเป็นการสร้างความภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพร ...

📣 โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2566

       วันที่ 25 กันยายน 2566 พิธีเปิดโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี 2566 อบรมให้ความรู้นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัย นำนักศึกษาที่ผ่านการอบรมฯ ร่วมเป็นจิตอาสาตรวจสอบปรับปรุง ...

📣 ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อฝึกปฏิบัติงานกัดควบคุมโดยระบบเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 511/2566ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อฝึกปฏิบัติงานกัดควบคุมโดยระบบเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหัวสปินเดิล (Spindle Assy) ไม่น้อยกว่า 200 ...

📣 พิธีแสดงกตเวทิตาจิต คุณครูรุ่งเรือง บุตราช

       วันที่ 31 สิงหาคม 2566 แผนกวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าการวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีแสดงกตเวทิตาจิต คุณครูรุ่งเรือง บุตราช เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวย ...

📁 การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรฯ

       วันที่ 30 สิงหาคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการกิจหลักสูตรฝึกอบรม ยกระดับสมรรถนะกำลังคน กลุ่มอุตสาหกรรมเทคนิคการผลิตและระบบอัตโนมัติ สู่ความเป็นทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยมี นางสาวนิตยา ศรีแก้ว ...

🧾 พิธีมอบทุนการศึกษา 2566

       วันที่ 17 สิงหาคม 2566 พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามโครงการชุมชนการศึกษากองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นประธานมอบทุน ...

📚 การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงกำหนดการลงทะเบียนของนักเรียน ...