ผลงานนักเรียน-นักศึกษา


📣 กรอบข่าวการเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567


📣 การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาต่าง ๆ ให้ได้รับสิทธิ์พิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดดังนี้ ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 : ข้อมูลจาก : : งานทะเบียน ...

🔔 ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง


📢 กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


📣 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2566

       วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย ...

📜 มอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดกิจกรรมมอบหนังสือร ...

📣 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด 2566

       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ...

📜 การประเมินหน่วย อวท. ระดับจังหวัด 2566

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปท ...

💻 Tips & Technique


แช่แข็ง Windows ปกป้องข้อมูลจากไวรัส ด้วย Shadow Defender

Shadow Defender ย้อนคืนระบบใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง เมื่อเ ...

⌨️ เลิกลืมเปลี่ยนภาษาเวลาพิมพ์ได้แล้ว ด้วย RightLang

ไปอยู่ที่ไหนมา!!! เพิ่งรู้ว่าโลกนี้มันมีโปรแกรมแบบนี้ หลายคน ...

🔧 วิธีเปลี่ยนหน้าจอ Facebook ไปเป็น Facebook Classic แบบเดิม

หลังจากที่ทางบริษัทได้ออกมาประกาศว่าจะ เลิกสนับสนุนการใช้งาน ...

ตั้ง New tab ให้เป็น website Google สำหรับ Firefox

Google เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลกของอินเต ...
Loading...

📷คลังภาพกิจกรรม