ผลงานนักเรียน-นักศึกษา


📣 กรอบข่าวการเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567


📝 การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงกำหนดการลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2567 : ข้อมูลจาก : : งานทะเบียน ...

📣 รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปวช.และปวส. รอบเพิ่มเติมประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567 ตามที่วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์ www.admission.vec.go.th นั้น บัดนี้การทดสอบความรู้ความถนัดวิชาชีพเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยฯ จึงแจ้งกำหนดการและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอ ...

📣 การสั่งจองรับชุด นักเรียน – นักศึกษา ปีการศึกษา 2567

: : ข้อมูลจาก : งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ ...

📣 การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2566        ด้วยวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี กำหนดเปิดเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 4 มีนาคม - 3 มีนาคม 2567 ดังนั้นวิทยาลัยฯ จึงแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ของนักเรียน นักศึกษาระดับชันประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 : ข้อมูลจาก : : งานทะเบียน ...

🔔 ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง


📢 กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์


📣 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพน ...

📝 การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2567

       วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระ ...

📚 การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่องการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการ ...

📝 การสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีเรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย   ...

💻 Tips & Technique


แช่แข็ง Windows ปกป้องข้อมูลจากไวรัส ด้วย Shadow Defender

Shadow Defender ย้อนคืนระบบใหม่ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง เมื่อเ ...

⌨️ เลิกลืมเปลี่ยนภาษาเวลาพิมพ์ได้แล้ว ด้วย RightLang

ไปอยู่ที่ไหนมา!!! เพิ่งรู้ว่าโลกนี้มันมีโปรแกรมแบบนี้ หลายคน ...

🔧 วิธีเปลี่ยนหน้าจอ Facebook ไปเป็น Facebook Classic แบบเดิม

หลังจากที่ทางบริษัทได้ออกมาประกาศว่าจะ เลิกสนับสนุนการใช้งาน ...

ตั้ง New tab ให้เป็น website Google สำหรับ Firefox

Google เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลกของอินเต ...
Loading...

📷คลังภาพกิจกรรม