กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดโบสถ์ 2562

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดโบสถ์ 2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นำนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด (BIG CLEANING DAY) ณ วัดโบสถ์บวรธรรมกิจ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม