App MyRMS และการลงชื่อเข้า-ออก วิทยาลัย

App MyRMS บน iOS และ Android เพื่อเชื่อมต่อระบบ RMS ของวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีให้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถรองรับทุกอุปกรณ์ ทั้งโทรศัพท์มือถือ และแท็ปเล็ต

โหลดเลย !!!

iOS
Link : https://apps.apple.com/us/app/myrms/id1576074416

Android
Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inno_school.rms.myrms

วิธีการใช้งาน App MyRMS

1. หลังจากติดตั้ง App MyRMS เสร็จแล้ว ให้กดเข้า App

2. เลือกที่ วิทยาลัย

3. ค้นหา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยจะเลื่อนหา หรือพิมพ์ค้นหาก็ได้

4. ป้อนชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน โดย

** บุคลากรทางการศึกษา เข้าสู่ระบบโดยใช้
           ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสประชาชน 13 หลัก
           รหัสผ่าน : รหัสประชาชน 13 หลัก

** นักเรียน-นักศึกษา-ศิษย์เก่า เข้าสู่ระบบโดยใช้
           ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสประจำตัว นร. – นศ.
           รหัสผ่าน : รหัสประชาชน 13 หลัก ของ นร. – นศ.

** ผู้ปกครอง เข้าสู่ระบบโดยใช้
           ชื่อผู้ใช้งาน : รหัสประชาชน 13 หลัก ของ นร. – นศ.
           รหัสผ่าน : รหัสประชาชน 13 หลัก ของ นร. – นศ.

เสร็จแล้ว กด “เข้าสู่ระบบ”

5. เมื่อกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านถูฏต้อง จะเข้าสู้ App MyRMS ดังรูป

6. บัตรประจำตัวนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์

การลงชื่อเข้า-ออก วิทยาลัย

1. กดเมนู เลือกไปที่ ลงชื่อเข้า-ออก

2. ให้กดอนุญาตให้ใช้พิกัด GPS และต้องอยู่ในรั้ววิทยาลัย จึงจะสามารถลงชื่อได้
จากนั้น กดที่ ลงชื่อ เมื่อลงชื่อเสร็จแล้ว ให้กด < เพื่อกลับสู่หน้าหลัก และตรวจสอบเวลาเข้า-ออก วิทยาลัย

3. กลับมาหน้าหลัก จะมารายงานเวลาเข้า-ออก วิทยาลัย และจะมารายงานส่งไปถึงครูที่ปรึกษา และผู้ปกครอง