ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ป.ตรี เทคโนโลยีบัณฑิต

เทคโนโลยีบัณฑิตเป็นอย่างไร

ทำไมถึงต้องเรียนเทคโนโลยีบัณฑิต

จบอาชีวะบัณฑิตแล้วทำงานอะไร

เรียนเทคโนโลยีบัณฑิตแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ทำงานแล้วมาเรียนอาชีวศึกษาได้หรือไม่

เป้าหมายของการเรียนป.ตรี อาชีวศึกษาคืออะไร