📝โครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา

📝โครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 31 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและสนทนากลุ่ม (Focus group) ตามโครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸ภาพกิจกรรม