โครงการ Fix it Center จัดทำอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 2563

โครงการ Fix it Center จัดทำอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 2563

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดทำอุปกรณ์เสริมช่วยป้องกันและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการนี้ นายสมชาย ขวัญเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายโสภณ ตันพิริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะข้าราชการครู เจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนมอบ โดยมี นพ.เกรียงไกร ถ้ำไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลปทุมธานี เป็นตัวแทนการรับมอบ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี

ภาพกิจกรรม