มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2562

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรม “กราบวันทา มุทิตา คารวะ ศิษย์กตัญญุตา กราบวันทา แด่คุณครู ด้วยดวงใจ” แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม