ทำบุญเทศน์มหาชาติ 2562

ทำบุญเทศน์มหาชาติ 2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดย นายสมชาย ขวัญเจริญ และ นางพชรมน ศุภภภิรมย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญถวายปัจจัยและร่วมฟังเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก ณ วัดโบสถ์ (หลวงปู่เทียน) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรม