กิจกรรมฉลองวันตรุษจีน 2562

กิจกรรมฉลองวันตรุษจีน 2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี หมวดภาษาต่างประเทศ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดกิจกรรมฉลองวันตรุษจีน โดยมี นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม