📝 พิธีลงนามฯ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

📝 พิธีลงนามฯ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานลงนามความร่วมมือ ร่วมกับ รศ. ดร. สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ ห้องประชุมบัวหลวง วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์