📚 การปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565

📚 การปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา เข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาและตลาดแรงงานในอนาคต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อนักศึกษาจะได้ทราบถึงข้อมูลที่สำคัญเพื่อการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่ตนเองสนใจ ในการนี้ นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยมี นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: ข้อมูลภาพจาก : : งานประชาสัมพันธ์