📣 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

📣 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้น ปวช.1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ปวช.1 โดยมี ดร.ดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸 ภาพกิจกรรม