📣 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

📣 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ปวช.2 และ ปวช.3 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸 ภาพกิจกรรม