📣 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

📣 การประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่ายระดับห้องเรียน ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย ระดับห้องเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส.2 โดยมี นางนวลพิศ ลิ้นกนกรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายโสภณ ตันพิริยะกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางกชวรรณ หาญกล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมประชุมพบปะผู้ปกครอง ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸 ภาพกิจกรรม