📣การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

📣การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.ดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 9 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

📸ภาพกิจกรรม