พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 2562

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม