พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายเจษฎา ยิ้มพูลทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธาน ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม