แสดงความยินดีกับ ผอ.พชรมน ศุภภภิรมย์ 2562

แสดงความยินดีกับ ผอ.พชรมน ศุภภภิรมย์ 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับ ผอ.พชรมน ศุภภภิรมย์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ณ ลานอเนกประสงค์ วท.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรม