กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

       วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น จัดกิจกรรมการประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ เทพบุตรและนางนพมาศจำแจง ในการนี้ นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยมี ผลการประกวด ดังนี้ ตำแหน่ง นางนพมาศ ได้แก่ นางสาวนทียา เหลืองอ่อน นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาโลจิสติกส์ ตำแหน่ง เทพบุตร ได้แก่ นายธนวิชญ์ จินดาเสถียร นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ตำแหน่ง นางนพมาศจำแลง ได้แก่ นายพรพรรษา จิตตราพร นักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ฯ

ภาพกิจกรรม 📸

: : ข้อมูลภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์ 📷