📝การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ๒๕๖๕

📝การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ๒๕๖๕

       วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดยมี นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม📸

: : ข้อมูลภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์