📣 กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการรวมพลังใส่เสื้อช็อปทำความดี

📣 กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้โครงการรวมพลังใส่เสื้อช็อปทำความดี

       วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี มอบหมายให้ นายถาวร โสมณวัฒน์ รองผู้อำนวยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีภัทราวุฒิ เเสงกล้า หัวหน้างานโครงการพิเศษเเละการบริการชุมชน พร้อมด้วยครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการรวมพลังใส่เสื้อช็อปทำความดี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย ณ วัดบางนา อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📷

ข้อมูลจาก : งานโครงการพิเศษเเละการบริการชุมชน