🛠 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ๒๕๖๕

🛠 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ๒๕๖๕

       วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ได้มาทำการแข่งขัน ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

ภาพกิจกรรม 📸

: : ข้อมูลภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์