🙏🏽พิธีน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

🙏🏽พิธีน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ

        วันที่ 3 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ในการนี้ นายดำรงค์ สุดวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เป็นประธานในพิธี โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

: ภาพจาก : งานประชาสัมพันธ์